Verander management

Uw organisatie is onderhevig aan verandering. Elke dag is het management bezig om nieuwe initiatieven te ondernemen, worden projecten opgestart met als doel om de winst te verghogen en het concurrentievoordeel te vergroten. Nieuwe technologie wordt geïmplementeerd en werknemers worden getraind. Maar ook wijzigingen in het proces en regelgeving kunnen zorgen voor verandering. Alles in het belang en het nastreven van klantwaarde. De invloed van een changemanager kan van groot belang zijn. Zijn of haar initiatieven hebben invloed op de individuele mens, de processen, workflow, rapportages en het gedrag binnen de organisatie. Verander management is een aanpak waarbij resultaten en uitkomsten vooraf worden gedefinieerd. Hieronder een aantal redenen waarom verander management zo belang is.

De wereld veranderd continu om ons heen
We worden steeds vaker ervan bewust dat de technologische veranderingen continu plaats vinden en steeds complexer worden. Als bedrijf moet je veranderen om je concurrentiepositie te behouden of vergroten. De vraag naar nieuwe producten of dienstverlening is groot. Het bedrijf moet in staat zijn om resultaat te leveren die aansluiten op de visie en missie van de onderneming. Het leiden van dit soort projecten vraag om ervaren medewerkers. Heeft u deze niet in huis, geen nood interim management kan uitkomst bieden. Door het invoeren van verander management kan u de concurrentie voorblijven door effectieve en efficiënt wijzigen van productieproces of het verlenen van dienst. Verander management wordt ingezet om prestaties te verbeteren. Vaak is de verbetering al de oplossing. Maar de grootste oplossing is hoe de werknemers hun werk doen. Ook de slagingskans van projecten hangt af van de committent van de medewerkers. Een onderdeel van verander management is het helpen van mensen en het optimaliseren van werkzaamheden en processen. Dit kan door middel van de Lean techniek waarbij de verandering in de gehele organisatie plaats vindt.

Eisen en resultaten
Het komt vaak voor dat veranderingen voldoen aan de vastgestelde eisen waarbij de resultaten niet  geleverd worden.  Dit is een verkeerde benadering. De focus moet liggen op veranderingsinspanning in plaats van de voordelen van de oplossingen. Het verschil tussen eisen en resultaten, tussen voordelen en oplossingen, wordt gemaakt door de mensen die de veranderingen tot stand brengen. Dit wordt gerealiseerd door motivatie, de benodigde competenties en het plezier in hetgeen wat ze doen in hun werk. Verander management maakt deze kloof kleiner door medewerkers te motiveren, effectieve ondersteuning, de juiste middelen en positieve beïnvloeding. Dit zijn de sleutelvaardigheden waardoor veranderingen succesvol geïmplementeerd worden. Wij kunnen ondersteuning bieden bij de zoektocht naar een interim manager die de benodigde skills en veranderingsinspanning heeft.

Verhoging van succes
Alles hangt af van hoe we verander management toepassen. Dit zorgt ervoor dat de doelstellingen van het project worden behaald. Veel managers maken dezelfde fout bij wijziging van processen door gelijk te beginnen zonder structuur of businesscase. Maar ook onduidelijke communicatie, geen directie sturing en ongekwalificeerde medewerkers zorgen ervoor dat resultaten niet worden behaald. Daarnaast ook het negeren van een negatief bedrijfscultuur en ontevreden medewerkers kunnen een risico zijn. Dit zorgt ervoor dat de verandering niet door de medewerkers geaccepteerd worden en verhoogt de bedrijfskosten. Verander management is onderhevig aan vele factoren zoals aandacht voor kwaliteit, elimineren van verspilling, het verhogen van betrokken medewerkers, verhogen van winst en zorgen voor een plezierige werkomgeving. Het resultaat hiervan is dat de productiviteit stijgt, je klantwaarde creëert en het medewerkerstevredenheidspercentrage vergroot wordt. Daarnaast vermindert bedrijfkritische risico’s. Verandering is niet altijd makkelijk en is afhankelijk van verschillende factoren. Project management heeft te maken met activiteiten en middelen omtrent de levenscyclus van het product of dienst. Door mensen proactief te begeleiden en te betrekken bij de veranderingen worden de projecten omarmt. Want immers de medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal. Wanneer een verandering wordt doorgevoerd moet je je medewerkers tijdig informeren en niet een dag voordat het live gaat. Dat is niet de juiste manier en zo behandel je meest waardevolle bezit niet. Door proactief bezig te zijn met mensen zie je dat de waardering toeneemt en het slagingskans wordt verhoogd.