Credit Management

Er is geen specifieke definitie van credit management. Over het algemeen wordt deze term gebruikt als het een onderdeel is van de financiële administratie waarbij ervoor wordt gezorgd dat klanten of debiteuren binnen de afgesproken termijn betalen. Hierdoor worden de kredietkosten zo laag mogelijk gehouden en de cashflow van de organisatie blijft gezond. Een te laat betalende klant wordt op een zodanige manier door de manager beheerd zodat de klantrelatie in tact blijft. Als de klant niet tijdig betaald dan wordt de vordering naar de deurwaarder of incassobureau overgeheveld. Een goed credit beleid zorgt ervoor dat de financiering van de bank voor nieuwe innovatieve ideeën gegarandeerd blijft. Tevens zorgt het voor een gezonde organisatie.

Welke mogelijkheden heb je als credit manager?
Bij credit management zijn er een tal van mogelijkheden om risico’s te verkleinen. Wij zullen een aantal mogelijkheden benoemen.Veel bedrijven hebben te maken met leveranciers die goederen of diensten kopen op krediet. Er wordt vaak een betalingstermijn van 30 gehanteerd. Het is aan de creditmanager om ervoor te zorgen dat het betalingstermijn niet overschreden wordt. Er zijn verschillende tools om ervoor te zorgen dat de gestelde procedures worden ingesteld en nageleefd. Ten tweede is het belangrijk om te weten wie je koper is. Er zijn verschillende credit checks op de markt waarbij u vooraf kan controleren of een koper niet in financiële moeilijkheden verkeerd. Dit soort informatie is essentieel en kan vele problemen achteraf voorkomen bij debiteurenbeheer. Oninbare facturen kunnen bedreigend zijn voor uw onderneming. Ten derde is er credit management. Dit is het  beheersbaar maken van uitstaande vorderingen. Wellicht maakt u gebruik van complexe financiële oplossingen of maakt u gebruik van een kredietverzekering waardoor risico’s worden beperkt. Een andere oplossing is het gebruik van gedetailleerde marktinformatie of grootboekmanagement en krijgt of zoekt u professionele hulp bij het innen van openstaande schulden. Interim management kan u helpen bij het zoeken naar een gekwalificeerde creditmanager die op de hoogte is van de nieuwste wetgeving en ontwikkelingen op de markt.

Ook incasso is een mogelijkheid en heeft vaak een hoog slagingspercentage. Veel incasso’s worden ondergebracht bij deurwaarders die de kennis en kunde hebben om in een relatieve korte tijd de vordering te innen. Als de debiteur tijdens de incassoperiode nog steeds niet betaald heeft, kan er middels een deurwaarder beslag worden gelegd. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden. Naast incasso is er ook nog factoring waarbij de vordering direct aan een factoring bedrijf wordt overgedragen. Dit heeft een aantal voordelen. Het factorbedrijf beschikt over data wat betrekking heeft op de markt. Zij dekken hun operationele kapitaalvereisten en zijn gedekt tegen insolvente debiteuren. Daarnaast hanteren ze een korte betalingstermijn en beschikken over informatie over de financiële gezondheid van hun klanten. Kortom ze optimaliseren van de vlottende activa en passiva en passen credit management toe. Bij incasso en factoring zit natuurlijk een prijskaartje. Veel bedrijven maken de keuze om dit zelf uit te voeren. Dit proces zorgt ervoor dat ze de klant niet verliezen. Indien u niet de know how heeft om dit te doen of wilt u eerst advies….. neem dan contact met ons op. Het is belangrijk dat uw organisatie beschikt over de juiste mensen. Schakel hierbij uw HR management in zorg dat uw mensen aansluiten bij  strategische doelstellingen, missie en visie.

Wat als klanten niet meer betalen
Er zijn een tal van redenen waarom debiteuren of klanten niet op tijd betalen. Door de crisis hebben klanten niet altijd de middelen om de facturen te betalen. Hierdoor vragen klanten bij afdeling credit management een betalingsregeling aan of wordt het geschoven met facturen. Het is aan de creditmanager om te onderzoeken waar het geld blijft. Dit kan door een kort begeleidingstraject. Een effectieve opvolging van procedures kunnen ervoor zorgen dat het openstaand saldo zo laag mogelijk wordt gehouden. Maar ook een kredietverzekering kan uitkomst bieden. Dit verzekert u tegen het feit dat de koper /klant failliet is verklaard. Een juist credit management beleid is oplossingsgericht . Het kan zijn dat de klant een gegronde reden heeft zoals het niet ontvangen van goederen of zijn er geschillen omtrent de dienstverlening. De creditmanager is de dan de schakel tussen de klant en de operationele activiteiten. Credit management is niet altijd eenvoudig. De creditmanager en zijn/haar mensen hebben bepaalde skills nodig die ervoor zorgen dat uw financiële ratio’s in balans blijven.