Ad interim

Interim managers zijn onafhankelijke leiders of project managers die in verschillende sectoren of deelgebieden werken. Ze zijn experts in wat ze doen, presteren op hoog niveau en hebben veel bereikt. Vroeger rolde je bij toeval in deze rol maar tegenwoordig gebeuren de dingen anders op het gebied van Ad interim. Dit heeft te maken met een veranderde levensstijl, de opkomst van nieuwe technologieën en de drive om eigen baas te zijn. Dit heeft het gevolg dat de aanbodzijde van ad interim banen snel zal stijgen. Veel getalenteerde professionals willen via deze manier beschikbaar zijn voor werk. In Nederland is ongeveer 15% van de beroepsbevolking zelfstandig en dit zal komende jaren sterk groeien.

Wat is voor uw organisatie belangrijk?
Veel organisaties maken de keuze tussen een vaste kracht of Ad interim. Heb je een interim manager echt nodig of zijn de gevraagde vaardigheden al aanwezig binnen de organisatie. Vergeet dan niet dat interim professionals een open blik hebben wat  gericht is op klanten, de organisatie en processen. Ze zijn objectief en niet onderhevig aan bedrijfspolitiek. Ze werken tijdelijk, kunnen vernieuwing brengen en zijn onpartijdig. Bij een nieuwe opdracht denkt het bedrijf na over de ideale kandidaat. Heeft u al een ideale kandidaat in gedachten voor de klus en bent u al met recruitment bezig? Een Ad interim heeft ervaring opgegaan en kunnen direct verschillende mogelijkheden bieden. Wij hebben verschillende interim professionals die soortgelijke projecten al eerder hebben uitgevoerd. Succes verzekerd!
Het is belangrijk dat u de juiste man op de juiste plaats heeft zitten. Gebruik die managers die de juiste balans hebben van managementvaardigheden en de technische kennis van de markt.Stelt u de recruitment beslissingen steeds uit? Maakt u dan wel de juiste keuze… Ad interims pikken nieuwe dingen snel op omdat ze dit gewend zijn. Ze zijn vaak direct beschikbaar, terwijl een reguliere kracht te maken heeft met een opzegtermijn. Zo is een vaste kracht pas na 2 maanden inzetbaar terwijl een tijdelijke professional vaak vijf werkdagen nodig heeft om volledig inzicht te krijgen in het team, het management, stakeholders en organisatie. En als u het samen eens bent over de hoofddoelstellingen en het tijdsschema wat hieraan gekoppeld is, kan de opdracht goed worden uitgevoerd door het gebruik van Interim management. Heldere communicatie geeft inzicht voor beide partijen als ze begrijpen wat de bedoeling is. In tegenstelling tot een vaste medewerker die meestal wat tijd krijgt om in te werken, moet de Ad interim direct resultaten en quick wins leveren en duurzame relaties opbouwen. Naast het benoemen van de juiste kandidaat is een business case met de verwachte doelstellingen en resultaten belangrijk.  Onze professionals gaan voor  een duurzaam eindresultaat wat regelmatig besproken wordt met de klant.

De interim opdracht
Een Ad interim moet duidelijk beeld hebben wat de voorwaarde en doelstelling zijn van de opdracht. Zij moeten beschikken over de vaardigheden en management skills om het project goed uit te voeren dragen bij aan de algemene regels van behoorlijk bestuur. Ze voeren hun taken met verantwoordelijkheidsgevoel en brengen dit over naar de afdeling. Dit in combinatie met de samenspraak van de verantwoordelijke directeur waarmee de business case is samengesteld. Ze hebben gezamenlijk de taak om het project positief af te sluiten. Belangrijk is dat de ook de medewerkers weten dat er een Ad interim is aangesteld en de steun krijgt van de vloer om wijzigingen of veranderingen aan te brengen.

Kosten
De lonen van een manager in vaste dienst is niet te vergelijken met de kosten van een Ad interim. Vaak is het inhuren van een interim voordeliger. Dit heeft te maken dat een tijdelijke professional verantwoordelijk is voor bepaalde kosten. Een werknemer kan zelfs veel meer kosten dan een interim. Zo zijn de verlof- en ziektedagen voor rekening van de zelfstandig ondernemer. Maar ook de pensioen en verzekeringskosten zijn voor rekening van de professional. Tevens wordt de opdrachtgever alleen belast met daadwerkelijke gewerkte dagen. Daarnaast heeft de opdrachtgever de vrijheid (binnen bepaalde grenzen) om de duur van de opdracht te bepalen. Dit kan een groot voordeel zijn als een bedrijf direct moet inspringen op de vraag en aanbod van zijn dienstverlening of stijging naar de vraag van het product. Zo zijn er tal van voordelen waarbij de opdrachtgever kiest voor tijdelijk personeel.