HR management

Het is niet altijd duidelijk welke werkzaamheden en taken onder HR management vallen en het is een vrij algemeen begrip. HR management houdt zich bezig met zaken die samenvallen met de in-, door- en uitstroom van personeel. Hieronder valt het werven van medewerkers,  employability branding, training scholing, ontslag en beëindiging van vaste of tijdelijke krachten. Daarnaast werken ze samen met het management om lange termijn strategieën te ontwikkelen en de groei van de onderneming te waarborgen. Hier wordt de vraag gemaakt ‘zit de juiste werknemer op de juiste plek’ en wat kunnen we doen om dit te verbeteren. Maar ook de HR-afdeling behoort tot HR management en ondersteunen de medewerkers van project management en de diverse afdelingen. Ze fungeren als een tussenpersoon waarbij de medewerkers en het management waarbij de medewerkers terecht kunnen voor zaken zoals pensioen, salaris, vacatures, vakantierechten en vragen over de rechten en plichten van het personeelshandboek.

Aannemen van nieuwe medewerkers
Bij het uitzetten van een vacature is de  HR-afdeling is het eerste aanspreekpunt voor een potentiele werknemer. Als er geen geschikte kandidaat gevonden kan worden binnen de organisatie dan wordt de vacature via verschillende kanalen kenbaar gemaakt. Enkele voorbeelden zijn via de media zoals social media , facebook of LinkedIn, via job beurzen of de traditionele uitzendbeaus. De recruiter zal de CV screenen en bekijkt of de gevraagde competenties overeenkomen met wat er gevraagd wordt. De juiste persoon op de juiste plek kan het verschil maken. Daarnaast worden  referenties gecheckt en voeren vaak het eerste gesprek met de kandidaat. Bij aannamen maken ze het contract gereed en worden de regels, rechten en plichten uitgelegd. In het gesprek is het cultuur al besproken en worden de procedures en andere informatie nogmaals uitgelegd.

Salaris
De contracten worden vaak opgesteld door HR. Daarnaast word het salaris, het vakantieschema, de flexibele werktijden en verlof middels via een HRM softwarepakket bijgehouden. Maar ook employee benefits zoals een extra bonus, extra verlofdagen, ziektedagen, pensioenregeling en reiskosten worden beheerd door HR-afdeling. Zij bewaken de uitbetaling van de juiste lonen en zorgen ervoor dat deze kosten niet overschreden worden. Tenslotte moeten zij ervoor zorgen dat de loonkosten concurrent blijven.

Doorstoom en ontwikkeling
Naast alle taken met betrekking tot de instroom wordt HR management ook ingezet bij het coachen en trainen van werknemers. Hier worden vaardigheden verder ontwikkeld zodat deze aansluiten bij de strategische doelstellingen. Zo worden er trainingsprogramma’s ontwikkeld die zowel intern worden gegeven of extern worden uitbesteed. Daarnaast wordt er ondersteuning geboden bij functioneringsgesprekken en hoe om te gaan met klachten en problemen van medewerkers. De HR afdeling verricht diverse werkzaamheden, controleert de naleving en helpt met privacy gevoelige gegevens. De medewerkers zijn je belangrijkste activa als je concurrerend wilt blijven. Bedrijven hebben steeds vaker te maken met een complexe economie en technologisering van processen.

Ondernemingen kiezen steeds vaker voor outsourcing van bepaalde werkzaamheden zoals de salarisadministratie of het werven van gekwalificeerd personeel. Interim management kan u hierbij helpen. Een interim op het gebied van HR management vervult bij diverse concerns de rol van HR specialist in. Een recentelijk onderzoek door Harvard is gebleken dat de vacature op het gebied van HR management niet altijd via een vast dienstverband wordt ingevuld. Ongeveer 33% van de openstaande functies op het gebied van HR wordt opgevuld door tijdelijke managers van buitenaf. Zo kan men snel schakelen en heeft men de kennis direct in huis wanneer dit nodig is.

Het is gebruikelijk dat een HR manager vooruit moet denken en mee gaat met de veranderingen die het bedrijf ondergaat. Dit betekent dat een organisatie flexibel moet zijn en er afscheid wordt genomen van de vaste kern van medewerkers. Maar ook het rendementsdenken neemt toe; welke HR programma’s vergroten de resultaten van de organisatie. Het is niet verwonderlijk dat HR management veelzijdig is en dat de HR manager de visie moet bewaken. Hier is het belangrijk dat de manager de controle pakt en de focus houdt op het lange termijneffect ten aanzien van talentontwikkeling, instroom, doorstroom, uitstroom en innovatie.