Projectmanagement

Bij projectmanagement gaat het om het proces van organiseren en hoe de veranderingen in de organisatie worden uitgevoerd. Het is een efficiënt proces wat tijd, moeite en energie kost. De organisatie behaalt zijn doelstellingen door het juist invullen van de projecten. Daarnaast heeft het projectmanagement te maken met de duur van het project, de activiteiten die worden uitgevoerd, de deadlines, de mensen en het vastgestelde budget. Dit maakt projectmanagement vaak lastig om juist uit te voeren. Om dit goed te doen moet de manager over een tal van vaardigheden beschikken, waaronder het oplossen van conflicten en het vermogen hebben om indringende vragen te stellen. Daarnaast moet hij problemen oplossen en onuitgesproken veronderstelling oplossen. Wij hebben een ruim netwerk van projectmanagers die goed kunnen plannen en monitoren. Iemand die maatregelen treft indien dit nodig is. Onze professionals weten hoe ze taken kunnen organiseren,  controleren, plannen en delegeren en verminderen stress op de werkvloer. Ze dragen bij aan de realisatie van doelstellingen waarbij het risico verminderd wordt. Projecten worden binnen de afgesproken tijd en budget verwezenlijkt. Hierdoor worden bedrijfsresultaten bij projectmanagement verbetert en kan het een positief effect hebben op de reputatie van uw organisatie.

Taken project manager
De belangrijkste taak van projectmanagement is de erkenning dat het risico direct impact heeft op het succes en dat dit risico gemeten moet worden gedurende het project. Deze risico’s kunnen voortvloeien uit onzekerheid. Interim management kan u helpen om de risico’s die voortvloeien uit onzekerheid, te verminderen. Dit is onze primaire zorg. De meeste problemen dat invloed heeft op het project, leiden vaak tot een nieuw risico’s. Onze professionals kunnen het risico bij projectmanagement aanmerkelijk reduceren, door vast te houden aan open communicatie, zodat elke stakeholder een kans heeft op zijn mening en zorgen te uiten. Tevens neemt hij zijn verantwoordelijkheid bij het nemen van kleine of grote beslissen en zorgt ervoor dat bij verander management elk risico geminimaliseerd wordt. Elke beslissing die bij projectmanagement gemaakt wordt, komt ten guste aan het project. Deze rol is wel een van de meest uitdagende rollen binnen het team. Naarmate het traject vordert via verschillende fases, moet de interim manager in staat zijn om zich aan te passen aan veranderde eisen van de organisatie. Veel projecten mislukken omdat bedrijven het belang hiervan niet altijd erkent. Soms hebben ze niet de benodigde kennis in huis of is er niet voldoende budget om een vaste medewerker aan te nemen om de levenscyclus van het project te beheren. Het is gebruikelijk dat een manager op part time basis wordt aangesteld en hebben de veronderstelling dat deze manager het project leidt naast zijn eigen werkzaamheden. Het projectmanagement vereist een volledig committent.

De rol van de project manager
Een project manager moet in staat zijn om technische problemen op detailniveau op te kunnen lossen. Hij moet de omvang van het project vaststellen en de opties evalueren.  De interim moet een visie hebben, de doelstellingen vaststellen en moet zijn leden in de groep kunnen uitdagen. Hij moet het team managen.
Tijdens de implementatiefase bij projectmanagement worden verschillende handelingen gedefinieerd. Dit zijn de activiteiten die verband houden met het beheer van werkstromen en prestaties. Welke parameters worden vastgesteld om de uitvoeringsfase te controleren. Door middels van rapportage houden onze interims controle over de tijdsduur, budget en kosten.
De project manager treed op als een projectleider en verricht activiteiten die verband houden met leiderschap. Door middel  van communicatieve vaardigheden worden mensen bewogen om specifieke acties te verrichten. Hij is opzoek naar de beste prestaties en kennis van het samengesteld team. Het team zorgt ervoor dat het werk wordt afgeleverd. Ontwikkeling en motivatie zijn essentieel belang als het project succesvol afgesloten moet worden. Als de  projectmanager investeert in de individu en het team is de slagingskans van het project groter.  Dit kan alleen als de interim met passie zijn werk uitvoert en een duurzame omgeving creëert waar mensen het gevoel hebben dat ze een onderdeel zijn van het team. Visie, motivatie, stimuleren en begeleiden van het team blijft belangrijk zeker als deze acteren buiten hun comfort zone.
Projectmanagement is niet altijd eenvoudig. Een tijdelijke professional kan voor een afgesproken periode een project aangaan als u geen geschikte kandidaat heeft die toegevoegde waarde levert. Zij kunnen andere bekrachtigen om het proces te volgen en hebben de verantwoordelijkheid om activiteiten te leveren en de uitdaging aan te gaan. Ze hebben een visionaire blik en zorgen voor een energieke omgeving waar de individu en team zich prettig voelen.