Interim management

Door de technologisering en globalisering wordt er steeds meer verwacht van organisaties. Hoe zorgt u ervoor dat de klantwaarde en waarde propositie behouden worden? Bedrijven hebben steeds meer behoefte aan mensen die vernieuwing leveren en uitvoeren. Interim management kan het verschil maken naarmate de tijd vordert. Wij denken anders en willen het vooral anders doen. Wij ondersteunen organisaties en bedrijven om beter te presteren bij uitvoering van gerichte opdrachten of een bepaalde taak. Interim management levert maatwerk op basis van klantbehoefte. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met één van onze consultants. Bedrijven kiezen steeds vaker voor interim opdrachten wanneer ze een bepaalde expertise nodig hebben voor een specifieke taak. Door de crisis hebben de bedrijven de afgelopen periode een transitie ondergaan waarbij veel wijzigingen zijn doorgevoerd. Dit heeft ook betrekking op het personeel. Mensen kiezen er niet meer voor om heel hun werkleven bij één werkgever te blijven en werkgevers kiezen vaak voor korte contracten om flexibel te blijven. Er is tegenwoordig bijna geen verschil meer tussen een vaste of tijdelijke medewerker. Dit heeft vaak te maken met een nieuwe fase of ontwikkeling gedurende een veranderingsproces of na een reorganisatie. Wanneer er een stagnatie in het bedrijfsresultaat is geweest, is het gebruikelijk dat de organisatie gebruik maakt van een tijdelijke medewerker. Interim management kan een duurzame rol spelen bij het stimuleren van nieuwe ideeën, het behalen van targets of bij het motiveren, coachen en trainen van medewerkers.

Professionalisering of strategische keuze
Interim management kan op verschillende deelgebieden en rollen worden ingezet. Zo kan een tijdelijke manager verschillende crisissituaties managen en nieuwe technologieën implementeren. De manager moet zich snel aanpassen aan de nieuwe omgeving. Elke organisatie wordt gekenmerkt door cultuur, visie, missie, kernwaardes en de manier waarop problemen worden opgelost. Als een opdrachtgever kiest voor interim dan moet de manager bepaalde vaardigheden en skills hebben om de taak succesvol af te ronden. Deze vaardigheden spelen een belangrijke rol en is een must have voor elke manager.

Wat heeft uw organisatie nodig?
Een tijdelijke manager heeft relevante kennis en ervaring op een bepaald gebied of sector en heeft de missie om in de afgesproken tijd de verwachte taak te vervullen. Bij het interim management maken we onderscheid in een aantal categorieën.
– Managers die het verschil maken – worden ingezet als de onderneming in een moeilijke tijd verkeerd en de behoefte heeft aan een buitenstaander om problemen op te lossen. In zo’n situatie een tijdelijke manager ingezet. Een frisse wind kan positieve invloed hebben op de betreffende afdeling of organisatie.
– Als change manager – als een organisatie een strategische verandering ondergaat als gevolg van een wijziging wat veroorzaakt wordt door de interne of externe omgeving. Interim-managers worden doelgericht ingezet om het bedrijf te helpen of te verbeteren. Deze verandering kan betrekking hebben op een reorganisatie, overname of afstoten van de onderneming of een bedrijfsonderdeel.
– Vervullen van een tijdelijke positieInterim management wordt als noodoplossing ingeschakeld als eigen managers door omstandigheden niet beschikbaar zijn.
– Als project managers – project managers zijn diegenen die werken aan de vervulling van een bepaalde taak. Dit kan in de vorm van kort of specifiek project zijn waarvoor specialistische kennis vereist is die niet beschikbaar binnen het bedrijf is.

Hoe werken onze interim managers
Door middel van onze persoonlijke gesprekken en eigenzinnige aanpak zullen wij de onderlinge communicatie tussen managers, staf en medewerkers observeren en werkindeling en werkprocessen analyseren. De quickscan geeft inzicht in wat nodig is. Door onze follow up gaan we dieper in wat de oorzaken en gevolgen zijn. Tevens zullen wij ons verbeterplan aanreiken en ten uitvoer brengen. De quickscan en het verbeterplan bieden praktische oplossingen gericht op verbetering van wat nodig is zoals verhoging van rendement, verbetering van werksfeer/samenwerking of de verlaging van werkdruk voor nu en in de toekomst! Maar ook andere diensten kunnen worden ingezet zoals recruitment of werving en selectie.
Welke professional er wordt ingezet hangt af van wat de organisatie nodig heeft. Eén van de meest moeilijke taken die de tijdelijke managers hebben, is in een relatieve korte tijd verandering aanbrengen binnen de probleemgebieden. Om dit doel te bereiken, zijn bij interim management interpersoonlijke vaardigheden van essentieel belang. De interim moet leiden, organiseren en problemen oplossen. Tegelijkertijd moet hij de focus houden op het voltooien van de taak en moet de medewerkers meekrijgen bij verandering door motivatie. Een andere belangrijke factor is de snelheid en efficiëntie. Vooral wanneer het bedrijf belandt in een crisis, is het aan de manager om het probleem effectief en efficiënt op te lossen.

Kortom: Interim management levert mensen die zichzelf blijven. Iemand die vooral gewoon doet en altijd opzoek is naar synergie. Een professional die beschikt over de juiste vaardigheden en het vertrouwen krijgt om de opdracht effectief en efficiënt te voltooien.