Credit manager

De taak van een credit manager is het incasseren van tegoeden van producten of diensten die door klanten of opdrachtgevers niet tijdig betaald worden. Een organisatie kan een credit manager inhuren om het debiteuren saldo te collecteren. Daarnaast kan hij / zij in gesprek gaan met klanten om een betalingsregeling te treffen en neemt hij / zij deel aan juridische acties die nodig zijn om de achterstand te incasseren. Het is dan ook heel gebruikelijk dat de credit manager nauw betrokken is met de bankinstelling en incassobureaus om ervoor te zorgen dat de achterstand tot een minimum beperkt wordt. Tevens worden er bij nieuwe klanten creditchecks uitgevoerd om insolvabele situaties te vermijden.

Taken credit manager
Het taken pakket van een credit manager bestaat uit een groot deel van het maken van de (credit) facturen, het verrekenen en verwerken van betalingen en het correct afhandelen van openstaande facturen. Maar dat is niet het enigste. Een andere belangrijke taak is het rechtstreeks contact opnemen met klanten en externe organisaties zoals advocaten en gerechtsdeurwaarders. Tegenwoordig hebben bedrijven, sinds de WIK (Wet Incasso Kosten), de mogelijkheid zelf de dossiers te incasseren. De incassokosten worden door de organisatie rechtstreeks doorbelast aan de klant. Een groot voordeel hiervan is dat de kosten aan de externe incassobureaus tot een minimum beperkt worden. Let op er is een begrenzing aan het maximum wat je per dossier kan doorbelasten. Tevens zijn er een aantal wettelijke regels als u het dossier wordt doorgezet naar de deurwaarder. De credit manager van Interim Management kan u hierbij helpen als u de kennis niet in huis heeft. Zij kunnen zorgen voor het dossier juist wordt afgehandeld en schakelt met externe partijen indien dit nodig is. Tevens moeten zij zorgen dat eventuele conflicten tussen de klant en organisatie wordt opgelost Dit vergt doorzettingsvermogen en het vermogen om problemen naar ieders tevredenheid op te lossen. Een goede manager zorgt ook voor de documentatie en rapportages die voor de organisatie nodig zijn. Zo kan het management tijdig bijsturen indien dit nodig is.

Variatie van werkzaamheden
De taken van een interim kan variëren. Dit is afhankelijk van de grootte van het bedrijf waar de credit manager werkzaam is. De uiteenlopende zaken kunnen bij grote organisatie beperkt worden op een specialiteit. Waarbij kleinere bedrijven te maken hebben met een groot takenpakket die alles omvat. Maar voor beide organisatie geldt dat er op voorhand een passend beleid gedefinieerd moet worden. De bijpassende procedures, met betrekking tot het krediet beleid en het incasseren hiervan, worden hierop afgesteld. Het uitsluiten en beschermen van risicovolle leverancierskredieten behoren ook tot de taken van een credit manager. Het juist uitvoeren van deze bescherming is essentieel voor de organisatie. Het omvat diverse werkzaamheden zoals het onderzoeken van betalingsgedrag van bedrijven en wordt het betalingsgeschiedenis van debiteuren grondig gecontroleerd. Hiervoor worden vaak externe partners ingeschakeld die hun informatie putten uit een database waar verschillende stakeholders zijn aangesloten.

Communicatie
Gedurende een werkdag zal de credit manager communiceren met collega’s van andere afdelingen van de organisatie. Dit is belangrijk om knelpunten in het proces te voorkomen. De wijzigingen die hieruit voorkomen worden besproken met de change manager. Communicatie met externe partijen is vaak geautomatiseerd. Een credit manager zorgt ervoor dat de klant automatisch wordt gemaild als de betaling niet op de afgesproken tijd is betaald. Ook bellen via een automatisch belsysteem en betaling via een email bericht was 10 jaar geleden ondenkbaar. Er zijn een tal van nieuwe mogelijkheden die een credit manager kan inzetten om doelgericht te werk te gaan. Hierdoor heeft de manager zijn handen vrij om deel te nemen aan speciale projecten.