Interim opdrachten

De eigenschap van interim opdrachten is dat het tijdelijk is; het heeft een begin en een einde. In een relatief korte tijd moet je niet alleen bedenken wat je voor een organisatie kan betekenen maar wat je vooral kan doen! Wij zijn gespecialiseerd om het “denken” om te zetten naar proactieve handelingen door samenwerking en het bereiken van vastgestelde doelen door middel van synergie. Samen met de mensen gaan we hard aan de slag. Interim management beschikt over geschikte professionals met elk hun eigen kwaliteiten. Deze vaardigheden kunnen worden  ingezet voor verschillende rollen zoals teamleider (front- en backoffice), manager, crisis- en changemanagement of op directieniveau. Maar ook projectmanagement of verbetermanagement behoort tot de mogelijkheden en kan uitkomst bieden in lastige situaties.

Interim opdrachten
Naast de vaardigheden van onze professionals is de inventarisatie van de probleemgebieden belangrijk. Wij maken een inventarisatie van wat u nodig heeft door middel van persoonlijke gesprekken en een quicksan. Welke tijdelijke expertise is er nodig om uw organisatie verder te helpen? Naast ondersteuning bij interim opdrachten kunnen wij ook door middel van recruitment of werving en selectie gekwalificeerde medewerkers voor werven. Wij kunnen als geen ander binnen een relatieve korte tijd uw organisatie ondersteunen bij de ontwikkeling van financiën, projecten, processen en strategische ontwikkeling. Bij onze aanpak ligt de focus op “van binnenuit’ en wij zijn ervan overtuigd dat de verandering plaatsvindt door probleemgebieden in de kern te aan te pakken. Onze focus ligt niet alleen op te behalen doelen en KPI’s maar betrekken de medewerkers bij het geheel. Heeft u te maken met een vakantieperiode, ziekmelding of ontslag van uw medewerkers? Dit zijn ingrijpende gebeurtenissen met vaak grote gevolgen voor de onderneming. Door de organisatorische piekbelasting kan er druk ontstaan op de personele bezetting. Met interim management ontzorgen wij waar we kunnen. Interim opdrachten kunnen ervoor zorgen dat probleemgebieden duurzaam worden opgelost voor nu en voor in de toekomst.

Strategie en procesverbetering
Door het minimaliseren van risico’s, het naleven van controles of door het stimuleren of aanleggen van processen, kunnen interim opdrachten u verder helpen om uw waarde propositie te vergroten. Hieruit kunnen nieuwe ideeën en effectieve uitvoering ontstaan en helpen wij u deze te creëren. Onze ad interim professionals hebben de verantwoordelijkheid en de drive om deze ideeën binnen de gehele organisatie te implementeren. Interim managers hebben een onafhankelijke kijk op complexe vraagstukken, hebben de skills om deze op korte termijn te realiseren en investeren in lange termijn mogelijkheden. De veranderingen die plaatsvinden zijn vaak moeilijk maar is voor de continuïteit van het bedrijf soms noodzakelijk. Of het bij interim opdrachten gaat om een eenvoudig proces of een verstorend proces, onze professionals hebben de bedrevenheid en ervaring om dit goed uit te voeren.

Welke veranderingen heeft u nodig?
Verkeerd uw organisatie in nadelige situatie wat vraagt dit om fundamentele verandering?  Plaatst u ook interim opdrachten als er behoefte is aan een diepe en duurzame verandering? Twijfel niet en haal het bedrijf uit deze moeilijke omstandigheden en breng het naar excellente en continue verbetering. Deze veranderingen zullen niet alleen betrekking hebben op uw organisatiestructuur, systemen, processen maar ook het cultuur en de mentaliteit van medewerkers zullen significant veranderen. Deze ontwikkeling kan beangstigend werken als een bedrijf verschillende wijzigingen heeft doorgevoerd en zich bevindt in een onbekende toekomst waar de uitkomst onzeker zal zijn. Onze interim specialisten zijn ervaren professionals die ervaring hebben bij verschillende bedrijven en sectoren waar dit eerder heeft plaats gevonden. Zij zorgen voor een kentering binnen uw bedrijf en bouwen aan duurzame oplossingen samen met alle betrokken stakeholders. Zij werken samen met u om inzicht te geven wat wel of niet werkt. Maar nog belangrijker is dat zij zich richten op hoe de verandering moet plaatsvinden. Zij geven richting in hoe u de prestaties kan verbeteren en hoe u het bedrijf het leiderschap kan versterken. Dit doen zij door middel van de overeengekomen doelstelling naar aanleiding van de quicksan en verbeterplan, die regelmatig gecontroleerd worden. Maar ook de communicatie met stakeholders is van belang bij een succesvolle verandering. De transformationele veranderingen kunnen gevolgen hebben voor belanghebbende binnen en buiten de organisatie. Dit kan alleen door betrokken stakeholders ondersteund worden die hun volledige commitment geven. Succesvolle veranderingen door het gebruik van interim opdrachten kan alleen maar als de mensen de intentie hebben om te veranderen. Onze systematische benadering is niet alleen gericht op korte termijn maar bouwt voort op lange termijn competenties.