Interim manager

De baan als interim manager kan je veel bieden. Het is een interessante carrière keuze als je het project goed uitvoert. Het kan je voldoening geven. Elke klus is tijdelijk; het heeft een begin en een na de afgesproken periode een einde. Binnen een korte periode moet je de klus klaren en elke klus is weer anders. Dit komt door de variatie aan strategische doelstelling, de technologische veranderingen maar ook door het bedrijfscultuur en de mensen van de organisatie waar je tijdelijk verblijft. Wat zijn de cruciale vaardigheden die de interim manager nodig heeft?
Als interim heb je een bewezen track record van verschillende projecten die je op uitvoerend niveau hebt uitgevoerd. Ervaring gaat hand in hand samen met het opleidingsniveau en soft en hard skills. Dit zijn de belangrijkste kenmerken, die niet voorop staan maar toch een significante waarde hebben als je ingehuurd wordt als interim manager. Op deze pagina beschrijven we vijf kenmerken die van essentieel belang zijn.

Verbeter- en changemanagement
Ben je het niet altijd eens met de doorgevoerde veranderen en vraag jij je continu af hoe het beter kan en kan je dit bij een reguliere organisatie niet realiseren? Dan kan jij wellicht de stap maken naar interim manager. Heb je genoeg ervaring, zit je vol innovatieve ideeën en bereik je hiermee betere resultaten? Dan heb jij de nieuwe manier gevonden om de concurrentie voor te blijven. Kan jij in korte tijd de juiste ideeën uitvoeren en breng jij mensen bij elkaar? Dan heb je één van de belangrijkste vaardigheden van een interim manager. Veel organisaties zijn bewust geworden dat verbetering en verandering de key is tot succes. Het is dan niet verwonderlijk dat dit voornaamste reden is om een interim opdracht uit te zetten als hun eigen mensen niet de kennis in huis hebben. Maar ook het ingesleten gedrag, cultuur en een bepaalde manier van werken kan leiden tot het inhuren van een tijdelijke manager. Een frisse wind en kijk kan zorgen voor een significatie wijziging en zal een grote kans van slagen hebben. Interim management kan u helpen bij het zoeken naar een interim manager. Het kan u helpen bij grote wijzigingen en gedragsverandering bij werknemers.

Communicatieve vaardigheden
Communicatie wordt onderschat, hoe lever je een duidelijke boodschap af die door het publiek juist wordt ontvangen, zeker als het gaat om belangrijke en uitdagende wijzigingen. Hier ligt een duidelijke taak voor een interim manager die de situatie goed moet inschatten. Hij of zij moet gedurende het leiderschap om kunnen gaan met diverse situaties waarbij vertrouwelijke en gevoelige informatie gewaarborgd moet worden. De interim manager snel kunnen integreren in de organisatie om goed te kunnen handelen. Dit kan allen als ze de bedrijfscultuur; de waarde en de normen van het personeel kunnen begrijpen. Het creëren van committent is de sleutel naar succes.

Strategisch denken
Als interim manager wordt er van je verlangd dat je de vaardigheden hebt om strategisch te denken. Het is belangrijk om een quick scan van de organisatie te maken. Hierop kun je de doelstellingen op af stemmen om de beste aanpak voor langere termijn te realiseren. Zo maak je een betere kans op de grootste voordelen die er te behalen zijn. Het is van belang dat de interim manager snel kan schakelen aan situaties die tijdens de transitie zich voordoen. Zo moet je verschillende wijzigingen kunnen toepassen waarbij knopen worden doorgehakt. Ook kom je als interim manager of teamleider voor verschillende uitdagingen te staan waarbij de oplossing niet altijd eenvoudig zijn. Kennis omtrent de verscheidenheid van verschillende industrieën en het hebben van een zakelijke instelling is van essentieel belang.

Flexibiliteit
Organisaties die niet flexibel zijn hebben geen bestaansrecht. Er heerst onzekerheid en onduidelijkheid wat de toekomst zal brengen. Niet alleen voor het management maar ook voor de werknemers. Mensen vinden veranderingen lastig en zeker wanneer er een reorganisatie wordt aangekondigd als het gevolg van automatisering. Heeft het bedrijf de kennis niet in huis dan wordt er hulp van buiten ingeschakeld. Het is de taak van de interim manager om de handen uit de mouwen te steken en tussen de lijnen door te lezen, zo alleen kan hij / zij de werknemers en het management met elkaar in verbinding brengen. Ook voor de interim start een onzekere periode. Dit begint al vaak met en onconventionele recruitmentproces, onzekerheid over dagtarief en inkomsten wat tot stand komt door de eisen van de markt. Maar de klanttevredenheid en het soort werk tellen zeker mee.

Oplossingsgerichtheid
Het leveren van het gewenste resultaat is gedurende de opdracht belangrijk. De doelstellingen worden continu met de opdrachtgever afgestemd. Het is niet verwonderlijk dat je als tijdelijke manager gevraagd wordt om je input en initiatieven te leveren. Je kennis en ervaring wordt ingezet op tot een passende oplossing te komen. Door te delegeren en doelstellingen af te stemmen met je mensen zorgen op langere termijn op succes. Als interim manager kan je niet voortdurend bezig zijn met details. Dit klinkt eenvoudig maar dit is een vaak voorkomende valkuil van menig managers. Als je je bezig houdt met de grote lijnen en afstemt wat de verwachtingen zijn behoudt je de focus op het gewenste resultaat.