Teamleider

De rol van de teamleider is veranderd. De leidinggevende heeft niet alleen meer de verantwoordelijkheid van de mensen om zich heen. Tegenwoordig moet de teamleider zicht hebben op de diverse gebeurtenissen die plaats vinden op andere afdelingen, in de organisatie of bij de stakeholders. Hij of zij handelt hierna en kijkt over de grenzen heen. Ook moeten ze mensen samenbrengen en zich concentreren op nieuwe projecten. Individuele vaardigheden van werknemers moeten worden samengebracht en het beste in de mens wordt naar boven gehaald. Samenwerking en expertise zijn hier de belangrijkste key woorden als je innovatieve oplossingen wilt voortbrengen. Om een goed team samen te stellen vereist leiderschap. Gezamenlijke doelstellingen van het management en het team moeten samenkomen. Dit is niet altijd eenvoudig, gezien de bijdragen die geleverd worden door elk individu.

Effectieve teamleiders
Hoe zorg je ervoor dat de visie, missie en doelstellingen toch goed beheerd worden. Het team kan werken aan een gezamenlijk doel maar kan in de loop der tijd toch vast lopen. Of erger….een dominante persoonlijkheid kan de rol van een leidinggevende overnemen of andere intenties hebben dat het management voor ogen heeft. Hoe kan u dit voorkomen? Interim Management kan hier een uitkomst zijn. Door middel van een persoonlijk gesprek kunnen wij effectieve teamleiders werven die het verschil kunnen maken die de essentiële ingrediënten bezitten om een succesvol team te leiden. Hoe herken je effectieve teamleiders. Dit kan je vaststellen door een aantal criteria ’s die wij hier benoemen.

Maak doelstellingen concreet
Stel duidelijke doelstellingen en start hier in een vroeg stadium mee. Zo weet je meteen of de teamleider oog voor de toekomst heeft. Uit onderzoek is gebleken dat het team het prettigst werkt met vooraf gestelde duidelijke en meetbare doelstellingen. Maak doelstellingen concreet, dit leidt automatisch tot een invulling hoe je dit gaat realiseren. Hoe ga je dit doen? Gebrek aan strategie leidt vaak tot het niet behalen van een doelstelling. Zorg dat je een lijst hebt met mensen en vaardigheden die nodig zijn om de targets te behalen. Als je een gap hebt kan het zijn dat medewerkers getraind moeten worden. Een assessment kan hier uitkomst bieden maar is niet altijd nodig. Een effectieve teamleider moet continu zorgen voor een goede balans van mensen, met elk hun vaardigheden, gedrag en persoonlijkheid.

Creëer een prettig cultuur
Als je een team wilt die effectiviteit levert, moeten de ideeën van deze teamleden wel erkend worden. De teamleider moet veiligheid bieden waar ideeën bedacht, aanvaard en uitgevoerd worden. In het cultuur moet er ruimte zijn voor argumenten waarbij alle medewerkers gehoord worden. Niet alleen de dominantie ego’s moeten zich kunnen ontwikkelen. Er moet ruimte voor iedereen zijn om hun standpunten kenbaar te maken. Daarnaast moet er een cultuur gecreëerd worden waar ieder zijn eigen competenties kan ontwikkelen en er plaats is voor persoonlijke groei. Zo kan je de skills naar een hoger niveau brengen. Maar erken ook dat je niet altijd alle antwoorden hebt om lastige problemen op te lossen. Heeft u niet alle vaardigheden in huis, geen nood! U kan een tijdelijke teamleider voor een bepaalde klus inhuren. Naast het werven voor een tijdelijk interim teamleider kunnen wij u ook helpen bij zoeken naar een credit manager, HR manager of recruiter.

Conflicten omarmen
Als een team zich begint te ontwikkelen, zal de strijdt om uw aandacht beginnen. Welk idee is het beste idee. Als een team zijn ze verantwoordelijk voor de invulling hiervan en zullen ze als een team moeten samen werken. In de praktijk gaat dit niet zo. De problemen worden vaak individueel opgelost. Zo kan er wrijving ontstaan. Dit kan soms pijnlijk worden als de teamleider hier niet voldoende aandacht aan besteed. Een conflict kan enorm exploderen. In de praktijk ben je als teamleider continu brandjes aan het blussen in plaats van het conflict af te handelen. Een leidinggevende moet bereikbaar zijn en bereid zijn om te luisteren en objectief te handelen. Je moet ook weten wanneer je je moet terugtrekken als andere teamleden het vertrouwen en de skills hebben om het team naar een hoger niveau te brengen.

Moraal
Het is vanzelfsprekend dat een leidinggevende altijd het juiste voorbeeld moet geven. Als je niet gemotiveerd bent en je niet aan de regels houdt, dan zie je dit direct terug in het handelen van het team. Je kan het moraal veranderen door het juiste voorbeeld te geven. Dit doe je door support te bieden en bereid te zijn om gezamenlijk de klus te klaren bij strakke deadlines. Zo kan je extra ondersteuning bieden wanneer dit nodig is. Onze teamleiders weten op korte termijn wat de motivatie en de persoonlijke drive veren zijn. Bij het behalen van persoonlijke doelen kan je deze medewerkers belonen op basis van persoonlijke prestaties. Er zijn verschillende manieren om dit te doen door extra aandacht, een compliment te geven of door verrijking / verruiming van werkzaamheden. Het is belangrijk dat teamleiders effectieve begeleiding aanbieden-, anders worden verantwoordelijkheden verwaarloosd en wordt er niet altijd hetgeen bereikt wat is afgesproken.

Verantwoordelijkheid van een teamleider
De taken van teamleider zijn niet altijd eenvoudig zo is er tijd nodig om belangrijke beslissingen te nemen. Zo alleen kan evenwichtige besluiten genomen worden en worden strategieën uitgezet om duurzame oplossingen aan te bieden. Daarnaast is het van belang dat de teamleider de juiste mensen samenbrengt om tot een creatieve oplossing te komen. Tevens helpen zij bij de ontwikkeling van het team en worden prestaties naar een hoger niveau gebracht. Hij / zij zorgt ervoor dat ideeën worden ontwikkeld en uitgevoerd. Ook de vaardigheden van de team leden moeten aansluiten op de strategische doelstellingen van de onderneming. Zo alleen kunnen zij zelfstandig werken wat leidt tot een hogere motivatie en persoonlijke groei.